header
PRIJAVNICA
MINI BIBA (1.5-3 leta)
PRIJAVNICA
BIBA TELOVADI (3-6 let)
PRIJAVNICA
60 MINUT
PRIJAVNICA
MULTI ŠPORT (6-8 let)
PRIJAVNICA
GIMNASTIKA 123
PRIJAVNICA
RITMIČNA GIMNASTIKA

Vadba je namenjena otrokom od 1,5-3 leta starosti in poteka skupaj s starši na lokaciji Ptuj - OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA (nova šola)  1x tedensko in traja 45 min.

POTEK VADBE

Vadba je sestavljena  iz elementarnih in  tekalnih iger s katerimi se na začetku ure ogrejemo. Sledijo gimnastične vaje, spoznavanje in odkrivanje naravnih oblik gibanja. Glavni del ure predstavljajo zanimivi in raznovrstni poligoni, preko katerih otroci razvijajo  osnovne motorične in gibalne sposobnosti, hkrati pa vzpodbujajo center za razmišljanje, saj otroci z lastno domišljijo iščejo način rešitve, kako premagati poligon.

Prednost vadbe je stalna  prisotnost staršev. Starši otrokom pomagajo, spodbujajo in jih motivirajo pri premagovanju ovir in strahu, jim pomagajo pri izvedbi težjih nalogah (plezanje, skokih z višin), saj se otroci ob njih počutijo najbolj varne in so dlje časa motivirani.  Prisotnost staršev jim pomaga pri vključitvi v voden program, ter jih na tak način postopoma pripravljajo na samostojno vključitev na vadbo ali pripomorejo k lažji vključitvi otroka v vrtec.

Vadba poteka pod strokovnim in izkušenim vodstvom, profesorjev športne vzgoje. Na vadbi sta vedno prisotna dva učitelja in pomagata otrokom pri varovanju težjih nalog, hkrati pa poučita tudi starše o pravilnem varovanju in učenju posameznih prvin.